Музей традыцыйных беларускiх абярэгаў

Галоўная старонкаКарта сайтаКантакты
пошук па сайту:
Сiстэма абярэгаў:
- Слоўнiк
- Традыцыйныя святы
- Абярэгі чалавека
- Каляндарныя
- Чэрвень
- Верасень
- Жнiвень
- Травень
- Сакавiк
- Студзень
- Люты
- Красавiк
- Кастрычнiк
- Аказiянальныя
- Сямейна-родавыя
- Радзiны
- Вяселле
- Пахаванне
- Абярэгі хаты
- Абярэгі гаспадаркі

 


Наш Гузiк

Атрымайце код гузiка

Нашы сябры
Участник конкурса
"Интернет-премия" ТИБО-2008

 

Аб музеі

У міфалагічнай мадэлі свету славянскіх народаў адно з ключавых месцаў належыла актыўнаму процістаянню чалавека і навакольнага асяроддзя. Чалавек, сям\'я мадэлявалі сваё жытло ў адпаведнасці з уяўленнямі аб Сусвеце. Жытло чалавека было менавіта мікрамадэллю вялікага Сусвету. Пры гэтым найпершай яго ролю было стварэнне камфортных умоў для існавання чалавека і яго сям\'і.

Вылучэнне жытла як свайго роду райскага саду, цэнтра сусвету накшталт гары Арарат абапіралася на сістэму міфапаэтычных ўяўленняў аб тым, што ўвесь свет падзяляецца на дзве часткі. Адна з іх – Святло, у якім пануе Дабро, Жыццё, Гармонія. Другая – Цемра, уладаром якой з\'яўляецца Зло, Смерць, Хаос. Паміж гэтымі часткамі свету існуюць цесныя, пастаянныя, але не заўсёды пазітыўныя ўзаемаадносіны.

Акрамя рэальных, існуючых у наваколлі звяроў і пачвар, якія маглі нанесці шкоду чалавеку (гадзюка магла ўкусіць дзіця, воўк – загрысці авечку або карову, ліса – курэй), па народных уяўленнях існавалі сілы, якія былі нябачнымі воку чалавека, але тым не менш маглі моцна нашкодзіць. Гэта былі ліхаманкі, сушэц, сурокі, грыжа, рожа і міфічныя істоты навакольнага свету - нячыстая сілы, ведзьмы, вадзянікі, русалкі, Ох, Цмок, дамавік, а таксама істоты, якія маглі ператварыцца з людзей у звяроў і наадварот: ваўкалакі. Сюды ж трэба аднесці і розныя з\'явы прыроды: гром, маланка, пярун, сухавеі.

Уласна кажучы, колькі жыве чалавек на Зямлі, столькі ж часу ён і шукае сродкаў перасцярогі ад гэтага нябачнага небяспечнага антысвету. Нашы продкі выпрацавалі тры тыпы індывідуальнай, сямейна-родавай і гаспадарчай засцярогі: абярэгі, амулеты і талісманы.

Талісман – невялікі прадмет, выраблены з прыродных матэрыялаў або прыродай “зробленая” рэч, якая прыносіць поспех.

Амулет – свяшчэнны знак, які захоўвае неабходную інфармацыю, а таксама само ўменне замацаваць гэту інфармацыю за пэўным прадметам.

Абярэг – звычайны прадмет, які здольны сам па сабе або пасля правядзення адпаведнага абраду выконваць ахоўную функцыю. У якасці абярэга маглі выступаць расліны, дрэвы, садавіна, гародніна; звычайныя побытавыя рэчы або прылады працы, якія надзяляліся магічным статусам пасля выканання мэтанакіраванага рытуалу.

У славянскіх народаў, у тым ліку і сярод беларусаў, існавала цэлая сістэма абярэгаў для абароны чалавека, сям\'і, хаты, гаспадаркі, хатняй жывёлы, усёй вёскі.

Вядома некалькі класіфікацый абярэгаў:
1. абярэгі прыроднага паходжання;
2. абярэгі, зробленыя рукамі чалавека;
3. абярэгі, статус якіх замацаваны калектыўнымі або індывідуальнымі магічнымі дзеяннямі.

Віртуальны музей абярэгаў беларусаў створаны , каб паказаць шматвяковы працэс асваення чалавекам навакольнага асяроддзя, раскрыць сістэму міфалагічных уяўленняў нашых продкаў аб Сусвеце і месцы чалавека ў ім, рэканструяваць эвалюцыю дыялогу чалавека з космасам, прыродай і іншым чалавекам.

Каталог юристов а также каталог юридических компаний России

Задачы, якія ставяць перад сабой стваральнікі Музея абярэгаў:

 • раскрыць асаблівасці ўзаемаадносін чалавека з асвоенай і неасвоенай
  прасторай;
 • паказаць эвалюцыю творчай дзейнасці, скіраванай на гарманізацыю
  адносін з наваколлем;
 • паказаць механізмы дзейнасці абярэгаў у адпаведнасці з іх семантычнай
  і сімвалічнай накіраванасцю;
 • прадставіць нематэрыяльную і матэрыяльную культурную спадчыну
  беларусаў праз прызму гарманізацыі ўнутранага свету чалавека, між асаблівага і міжродавага суладдзя;
 • паказаць розныя накірункі пошукаў аптымізацыі існавання чалавека ў
  гэтым свеце;
 • па магчымасці поўна адлюстраваць ую сістэмную варыятыўнасць
  абярэгаў, якія існавалі ў асяроддзі беларусаў;
 • раскрыць сістэму каляндарных абрадаў як пакрокавы дыялог чалавека з
  наваколлем і адпаведна ўключэння ў гэты дыялог новага абярэга;
  асвяціць шырокі спектр абярэгаў, якімі карысталіся нашы продкі падчас
  выканання сямейна-родавых абрадаў;
 • паказаць месца і ролю абярэгаў, звязаных з аказіянальнымі абрадамі
  беларусаў і іншых славянскіх народаў;
 • пастаянна ў рэжыме “круглага стала” весці гаворку аб практыцы
  сучаснага выкарыстання абярэгаў, тэхналогіі іх падрыхтоўкі, абмену вопытам па праблеме іх эфектыўнасці;
 • разгляд традыцыйных абярэгаў беларусаў у шырокім кантэксце іншых
  этнакультурных традыцый.
|

 

падтрымка: AtStar.byRATING ALL.BY